KGU

Шурои олимон

 Ҳайати Шурои олимони факултет:

Ному насаб

Вазифа

1.

Шарипова О .

 н.и.п., дотсент, декани факултет, раис;

2.

Бобоқулов Ҷ.А.

номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи адабиёти рус ва хориҷа

3.

Асоева К.

номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забони ҳозираи рус.

4.

Раҳимова С.Р

 - н. и. п., дотсенти кафедраи адабиёти хориҷи бо МТЗАР

5.

Ҳалимова М.Р.

- муаллими калони кафедраи адабиёти хориҷи бо МТЗАР ;

6.

Шарипова О.П.

- н.и.п., дотсенти кафедраи забони ҳозираи рус

7.

Ғуломова С.Н.

- н.и.ф. кафедраи адабиёти хориҷи бо МТЗАР

8.

Гиёев А.Х.

- н.и.п., дотсенти кафедраи забони ҳозираи рус

9.

Сайдамирова К.Ҷ.

- муаллими калони кафедраи забони ҳозираи рус

10.

Нурматова З.Ш.

- н.и.ф. кафедраи забони ҳозираи рус

11.

Ашӯров А.

н.и.ф.кафедраи адабиёти хориҷи бо МТЗАР

12.

Салихова Л.Н.

Саромӯзгори кафедраи адабиёти хориҷӣ бо МТЗАР

13.

Давлатова Р.Х.

Саромӯзгори кафедраи забони муосири русҲайати роҳбарикунандаи Шурои олимон 26.08.2022 тасдиқ шудааст.