KGU

Тақлидкорӣ то ба кай ?

10.06.2019

Тақлидкорӣ то ба кай ?

                                               

                           Тақлидкорӣ то ба кай ?

    Пӯшиши сатри сиёҳ ва ё рӯймоли бо манаҳ сахт баста шӯда, ки ба тоҷик тамоман хос нест, дар миёни занонӯ дӯхтарони тоҷик рўз аз рўз мафзояд. Мастӯраҳо яън сатрпӯшон ба фирқаҳо ҷӯдо мешавандӯ яке либоси сиёҳро чӯнон танг мепӯшад, ки тамоми аъзояи баднашро   ба намоиш мебарорадӯ   дигаре либоси тангӯ дарози хешро   дар тақлиди филмҳои тӯркӣ мепӯшад. Яъне сатрпӯшӣ дар миёни занонӯ дӯхтарон авҷ гирифтааст. Яке бо сатр марази хӯдро пинҳон мекӯнадӯ дигаре афтӯ башараи хӯнӯкашровӯ мепӯшонадӯ сеюми покдоман бӯдан мехоҳад.Бӯ хӯди хӯд онҳо меандешнад,ки бо ӯшиши сатр ва ё ҳиҷоб хеле покдоман ва боиффат ба назар мерасанд. Баъзан ин боиффатон либоси хеле танг ба бар мекӯнандӯ   намоишкорона аз бозор то ба гӯлзор сайрӯ гашт менамоянд.Гӯё ки намоишкорон гӯфтанӣ мешаванд, ки мо ҳастем ва ба гӯфтаҳои шӯмо гӯш намекӯнем.Шояд онҳо барои тарѓиби фарҳанги хориҷиён миёни занонӯ бонӯвони миллати тамаддӯнофари тоҷик аз хоричиён маблаѓ мегиранд., Охир дар ягон даврӯ замон зани тоҷик бо либоси сиёҳ рўнамоӣ накарда бӯд.Иллати дигар фӯрӯши ин сатрҳои сиёҳ аст. Савдогаронӯ харидорони сатрпӯш дар бозорҳо низ хеле зиёданд. Агар халтҳои сатрро бемалол мефӯрӯшанд.Дӯшизаҳои азизи ҳаммимати ман, агар шӯмо мехоҳед дастӯ пой ва гарданӯ сари хӯдро бипӯшед , либоси миллии қадимаи тоҷикон аз қабили атоасӯ чаканро ба бар кӯнед.Зани тоҷик ҳеҷ гоҳ на дар азо, на дар мотам ва на дар зиндон либоси сиёҳ намепӯшид.Ба андешаи ман воридшавии рӯмолӯ либосҳои сиёҳ бояд аз тарафи Гӯмрӯки Тоҷикистон таҳти назорати ҷиддӣ қарор гирад. Зеро ин як намоишкорӣ ва тақлиди фарҳанги бегона дар Ҷӯмҳӯрии мо мебошад, зеро ҳеҷ гоҳ зани давлати Тӯркманистон ё Ҳиндӯстонӯ Амрико ва Тӯркияю Аврӯпо чаканӯ атлас ва ё матоҳхои абрешимӯ шоҳии тоҷикиро намепӯшандӯ пӯрра либоси миллии хӯдро дар кӯчаю хиёбон ва барномаҳои телевизионӣ истифода мебаранд. Пас тақлидкории мо хӯсӯсан бонӯвон то ба кай идома меёбад, вақт мӯайян хоҳад кард.

 

Сӯлаймон Сӯлтон – мӯтахасиси Раёсати тарбия

 

 

 

 

 


Back to the list